در حال نمایش 6 نتیجه

نحوه نمایش 9 12 18 24

آنزیم DNA پلی مراز Taq

۱۲۰,۰۰۰ تومان۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱۴,۰۰۰ تومان۱۹۰,۰۰۰ تومان

آنزیم DNA پلیمراز Pfu

۴۰۵,۰۰۰ تومان۷۷۰,۰۰۰ تومان
۳۸۴,۷۵۰ تومان۷۳۱,۵۰۰ تومان

آنزیم DNA پلیمراز Spidi-Pfu

۴۳۵,۰۰۰ تومان۸۳۰,۰۰۰ تومان
۴۱۳,۲۵۰ تومان۷۸۸,۵۰۰ تومان

مستر میکس 2X Taq

۲۱۵,۰۰۰ تومان۹۷۵,۰۰۰ تومان
۲۰۴,۲۵۰ تومان۹۲۶,۲۵۰ تومان